Dịch vụ bên mình sẽ treo acc cho bạn 24/24 bạn có thể tự đổi cài đặt từ xa qua web

Chỉ đăng nhập và chạy auto trên điện thoại Vsmart Joy4 duy nhất

Farm gem đăng ký mới 2tr/60 ngày/1 acc Chi phí này để mua điện thoại
Gia hạn dich vụ farm gem 750k/30 ngày/1 acc Sử dụng điện thoại đã mua lúc đăng ký
Farm rss dịch vụ 250k/30 ngày/1 acc Tool riêng không bán 8 Acc một ip riêng
Auto title web riêng 1500k/30 ngày Gửi tọa độ thành phố lên web
Auto title web hatrong.vn 1000k/30 ngày Gửi tọa độ thành phố lên web